Adapt

Adapt lämpar sig väl när balkongen integreras i fasaden eller när man vill ha synliga räckesstolpar. Eftersom täckningen sitter på insidan kan man använda utsidan för egna idéer som att till exempel låta fasadklädseln fortsätta över balkongen.

Adapt ger många möjligheter till spännande arkitektoniska varianter. Räcket kan väljas med klarglas, opalglas eller laminatskivor. Komplettera med dekorrör eller valfri fasadklädsel som tex puts eller fasadskiva. I och med att räckets invändiga täckning uppfyller gällande regelverk kan utsidan utformas fritt.

Referenser