Curve

Med vårt rundade räcke Curve finns möjligheten att välja mellan fyra olika utföranden: Spjäl, Metal Perfo, Metal Smooth och Retro. Curve Spjäl liknar vårt mest klassiska pinnräcke Classic men i ett böjt utförande. Metal Perfo ger spännande och avancerade hålbilder för ett modernt uttryck, medan Metal Smooth ger ett lugnare uttryck. Dessa två plåtar kan kombineras för mer kreativitet och flexibilitet. För en autentisk retrokänsla rekommenderas räcket Curve Retro, som ger möjlighet att uppleva dåtid i nutid. Plåten för Retro är ljusgrå på baksidan med 17 olika standardfärger att välja på till framsidan.

Curve Spjäl har täckning av stående fyrkanstsrör 23×10 med ett c/c-avstånd på 110mm. Metal Perfo och Metal Smooth har 2mm plåt med 30mm operforerad kant runtom och minst 8mm gods mellan hålen för säker infästning. Curve Retro har en sinuskorrigerad aluminiumplåt 9-38mm i standardhöjd 1100mm, och en i TRP-utförande 12-126 mm. Vi har två olika radiespann som standard, R275 och R400, på våra bockade räcken. R275 passar till plattor med en radie mellan 150-275mm och R400 passar bäst för plattor mellan 275-400mm. Allt över radie 500mm kan göras bockat i den radie som önskas.

Ladda ner vårt produktblad för mer detaljerad information.

Referenser