NovaSky

NovaSky är ett stolpfritt och ramlöst räcke och det är därför inga profiler i vägen som stör utsikten. Det ger en rymlig och ljus känsla till balkongen med maximalt ljusinsläpp och en hög grad transparens mot fasaden.

Eftersom glaset endast fästes i en golvskena utan stolpar har räcket ett nästintill osynligt uttryck. Golvskenan av anodiserad aluminium är förankrad i plattan, antingen på sidan av plattkanten eller ovanpå plattan.

Referenser