Retro

Retro levererar inspiration från 30-talets korrugerade plåt i sinus eller TRP-utförande. Med ett koncept som tar tillvara på de gamla fasaderna och smälter väl in i miljön ger vi dig möjligheten att uppleva dåtid i nutid. Retro är med andra ord ett bra val om du vill bevara äldre byggnaders befintliga utseende.

Som täckning används stuccerad sinuskorrugerad aluminiumplåt 9-38mm eller trapetskorrugerad aluminiumplåt 12-126mm. Välj mellan 17 standardkulörer. Plåten är ljusgrå på baksidan. Maxhöjd på vår standardplåt är 1100 mm. Retro kan kompletteras med inglasningskonceptet Novaline.

Referenser