NovaLine Clear VH

NovaLine Clear Våningshög Inglasning utan vertikala profiler används till räcken med täckning som inte är tät som exempelvis spjälor och perforerad plåt eller på markplan utan räcke framför. De våningshöga luckorna skjuts åt partiets sida och viks sedan inåt balkongen för att parkeras i öppet läge. Detta ger en optimal öppningsgrad som även underlättar rengöring.

Är balkongen placerad i en mer utsatt terrängtyp med höga vindlaster bör man överväga en inglasning med vertikala profiler. Detta avgörs via beräkningar av våra konstruktörer.

Referenser