Kvalitet och miljö

Alnovas kvalitets- och miljöarbete

Vi på Alnova arbetar aktivt för en bättre och långsiktig miljö. Med lokal tillverkning i Göteborg slipper vi långa transporter och minskar koldioxidutsläppen. Vi jobbar med hållbara och miljövänliga material som är enkelt att återvinna vilket passar Alnovas företagsfilosofi. Produkter med lång livslängd skapar dessutom en stabil ekonomisk hållbarhet.

Vi är certifierade

Kvalitet har alltid stått Alnova varmt om hjärtat. Vårt ledningssystem är sedan många år tillbaks certifierade enligt ISO 9001 och miljöledningssystemet ISO 14001. Även våra räcken och tak, som är bärverksdelar i aluminium, är certifierade mot EN 1090. Detta intygar att produkten uppfyller vissa grundläggande krav på hälsa, miljö, säkerhet samt andra väsentliga egenskaper. Ni hittar samtliga av våra dokument här.

Tung stöt

Samtliga Alnovas balkongsystem har genomgått tester för tung stöt för att försäkra oss om att vi erbjuder trygga och säkra produkter enligt Boverkets Byggregler.

Kvalitets- och miljösäkrat resultat

Att ha rätt man på rätt plats anser vi är viktigt för att både ge oss själva och våra kunder ett smidigt kvalitets- och miljösäkrat resultat. Kommunikation är A och O för att skapa ett kvalitativt samarbete mellan oss, våra kunder och andra samarbetspartners. Vi anser att när vi har gjort någonting riktigt bra kan vi alltid höja oss en nivå till – därför arbetar vi aktivt med att granska och övervaka våra processer, produkter och tjänster för att hitta förbättringsmöjligheter.

100% återvinningsbara standardprodukter

Valet av material speglar vårt miljötänk. Vi strävar efter att alla material vi använder ska vara 100 % återvinningsbara. Samtliga standardprodukter av våra räcken och inglasningar är registrerade hos SundaHus och Byggvarubedömningen. Båda dessa föreningar utför hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen.

Lokal tillverkning

Vi på Alnova arbetar aktivt för en bättre och långsiktig miljö. Vi tillverkar alla produkter lokalt i Göteborg då det är här vi växt oss starkast. Det innebär att vi slipper långa transporter och därav minskar koldioxidutsläppen.

Balkongföreningen

Titta efter BFQ-märket, en symbol för en säker balkong av hög teknisk kvalitet, en kvalitetssymbol för såväl byggherrar som de boende. Balkongföreningen är en erkänd kvalitetsstämpel inom branschen och arbetar för en hög tillverkningskvalitet hos medlemsföretagen, från projekteringen och konstruktionen till monteringen på plats. Vi som medlemmar förbinder oss att följa Balkongföreningen anvisningar för att leverera säkra balkonger av hög teknisk säkerhet. Samtliga Alnovas balkongsystem har genomgått följande tester för tung stöt för att försäkra sig om att vi erbjuder trygga och säkra produkter. Läs mer på Balkongföreningens hemsida.

BFQ-märket

Vi dimensionerar samtliga av våra produkter enligt BFQ (Balkongföreningens tekniska manual) samt gällande Eurocode.

Kvalitetsstämplat

Alnova jobbar mycket med kvalitet och miljö. Därför innehar vi en rad olika märkningar och kvalitetsstämplar. Förutom att vi sedan länge är medlemmar i Balkongföreningen och uppfyller alla krav och riktlinjer därifrån, eftersträvar vi ständigt att bli ännu bättre. Samtliga av nedanstående kvalitetsstämplar jobbar vi med för att kunna erbjuda våra kunder de absolut bästa, mest slitstarka och miljömässigt hållbara produkterna.

SundaHus

Vi är godkända och rekommenderade av SundaHus i nivå A/B beroende på produkt

SundaHus vill öka kunskapen om och göra företag medvetna om sina materialval, och verkar för att fasa ut farliga ämnen från hela byggcykeln. Läs mer om SundaHus här.

Byggvarubedömningen

Vi är godkända av Byggvarubedömningen i högsta nivå, ”rekommenderade”.

Byggvarubedömningen bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Läs mer om Byggvarubedömningen här.

Svanen

Vi är med i miljömärkningen Svanens husportal

Svanenmärkningen finns för att hjälpa konsumenter göra bra val för miljön. Du hittar idag Svanen på fler än tiotusen varor och tjänster. Läs mer om Svanens husportal här.

Service

Vi hoppas att du som kund har kännedom om vårt serviceformulär som finns här på vår hemsida. Om din produkt av någon anledning inte fungerar som den ska ber vi dig använda detta formulär. På så sätt kommer ditt ärende rakt in i vårt system och till rätt person och vi kan ge dig bästa möjliga hjälp.