Frågor och svar

Vanliga frågor och svar för bostadsrättsföreningar och privatpersoner

Jag bor i en bostadsrätt och vill skaffa en inglasning till min balkong! Hur går jag vidare?

Kolla först med bostadsrättsföreningens styrelse – kanske är det fler i huset som har samma idé, kanske har man redan diskuterat frågan? Det finns av naturliga skäl ofta kostnadsfördelar med att beställa flera inglasningar samtidigt. Ett tips är att skriva en motion till föreningens årsstämma, det är den som bestämmer i sista hand.

Eftersom en inglasning ändrar byggnadens yttre utseende behövs det även bygglov från kommunen.

Måste alla i föreningen gå med på projektet för att det ska gå igenom?

Huvudregeln är att det krävs mer än 50 % av rösterna på en föreningsstämma för att ett beslut om en väsentlig förändring av föreningens fastighet ska kunna genomföras. Om förändringen påverkar vissa medlemmars bostadsrätter negativt, t.ex. genom minskat ljusinsläpp, kan det istället krävas mer än 2/3 av rösterna på stämman och dessutom godkännande från hyresnämnden – om den lägenhet som berörs motsätter sig byggnationen.

Hur lång tid tar det från idé till färdig inglasning?

Om alla är med på idén och tycker att huset blir snyggare och bättre – då kan man klara alla steg under ett år. Men har man några som protesterar – medlemmar, hyresgäster, grannar eller kanske Byggnadsnämnden – då kan det dra ut på tiden.

Är det svårt att få tillstånd att få bygga?

Nej, men ibland kan det ta lång tid att få bygglovet från Byggnadsnämnden. Det är därför bra att vara ute i god tid. Det är många steg som måste tas, både inom föreningen och kommunens Byggnadsnämnd/Stadsbyggnadskontor. Inom föreningen handlar det om att fördela kostnader, både i anslutning till bygget och för framtida underhåll. Kommunen ska kontrollera att allt stämmer med detaljplanerna så att husets arkitektur inte förstörs, att man inte skapar problem med insyn från grannar eller att det till exempel inte blir för mörkt i lägenheterna närmast marken. En inglasning kan också påverka byggnadens brandskydd och utrymningsvägar och då kan det behöva utredas.

Vad kostar det att glasa in just min balkong?

Du kan få ett snabbt ungefärligt pris i vår Prisuträknare till en början.

Balkonginglasningar görs efter specifika mått på just din balkong och med hänsyn till projektspecifika detaljer. För att få ett mer korrekt och uträknat pris från vår kalkylavdelning behöver vi mer utförlig information:

 • Mät upp din balkong så att du får fram totalt antal meter räcke
 • Gör en överblick på din balkong för att se om det är något som skulle kunna vara i vägen för inglasningen, t. ex utstickande plåtar från fasad, ojämnheter i balkongplatta/tak.
 • Notera hur fönster/balkongdörr/ev ljusknappar eller dylikt är placerade i förhållande till vart inglasningen kommer att hamna.
 • Ta bilder på ovanstående detaljer samt mellanrum mellan räcke och fasad och på hur det befintliga räcket ser ut. Ta gärna bilder utifrån sett också, så att vi kan se vilka förutsättningar som finns och vilka lösningar som krävs.

Skriv in antal meter under önskad inglasningstyp i Prisuträknaren, ladda ner dina bilder och skicka formuläret, så ringer någon av våra säljare upp dig.

Kan jag nyttja ROT-avdrag vid inglasning av min balkong?

Nej, dessvärre inte i en bostadsrätt. Som bostadsrättsinnehavare äger du inte balkongen, eftersom fasaden och även balkongplattan ägs av föreningen. Därav kan man som privatkund oftast inte göra ROT-avdrag på sin inglasning. Undantaget är om du har en ägarlägenhet.

Vem ansvarar för underhållet av balkongerna?

Balkonger, takaltaner, fasader och tak ansvarar föreningen för. Även om de som får nya balkonger oftast finansierar bygget själva är det föreningen som måste betala när det till exempel är dags att måla om räcken eller gjuta nya betongplattor.

För att dessa kostnader inte ska drabba de som inte har balkonger tar föreningen ut en extra avgift för balkonginnehavarna, om föreningens stadgar tillåter detta.

Vill man glasa in sin balkong kan föreningen kräva att medlemmen står för kostnaden av att montera ner inglasningen vid eventuella underhållsarbeten, som tex vid målning av fasad. Detta står i så fall i ett särskilt avtal mellan medlem och förening, om det inte redan ingår i föreningens stadgar.

I avtalet brukar det även framgå att medlemmen har underhållsansvaret för inglasningen och även vad som gäller om denne flyttar.

Är det en investering som jag får tillbaka?

Den dag lägenheten ska säljas brukar man få tillbaka pengarna med råge. Men det beror naturligtvis på marknaden, lägenhetens geografiska placering och hur det ser ut i omgivningarna. Men visst är det en av anledningarna till att fler och fler väljer att glasa in sin balkong. Många kunder rapporterar om en ungefärlig avkastning på fyra gånger pengarna vid försäljning.

Hur går processen till – från idé till färdig inglasning?
 1. Första steget är att förankra intresset av balkonginglasning i styrelsen eftersom de måste godkänna att du glasar in din balkong. Styrelsen kan söka ett gemensamt bygglov som innefattar samtliga boende. Enskilt bygglov söks endast då man som ensam individ väljer att glasa in sin balkong.
 1. I väntan på att ett gemensamt bygglov ska beviljas, tar ni fram kontaktuppgifter till alla intressenter i föreningen.
 2. Ta även fram relevant och uppdaterat ritningsunderlag, k-ritningar, planritningar och fasadritningar för eran fastighet.
 3. Alnova har ett showroom med en utställning av vårt standardsortiment. Som BRF är det därför en god idé att boka in ett besök där ni kan se och känna på era framtida balkonginglasningar.
 4. Överlämna samtidigt listan med intressenter till Alnova för att få fram ett budgetpris.
 5. Se vår processbeskrivning i Steg-för-steg 
 6. Intressenterna kontaktas för tidsbokning av montage. Först när montaget av balkonginglasningen är klart skickas en faktura ut. Avtal gäller enligt konsumentköplagen.
Inför inmätning och montage

Det finns två moment då Alnova kommer behöva tillträde till balkongen som ska glasas in. Det första är när Alnovas projektledare gör en inmätning av respektive balkong. Det andra är när våra montörer kommer och ska installera inglasningen. Inför båda dessa moment är det viktigt att ytorna på balkongen är rena och undanstädade, så att det inte hindrar oss i vårt arbete. Det är även en försiktighetsåtgärd för de boendes skull, så att till exempel balkongens dekor eller möbler inte skadas av misstag.

Hur öppnar och stänger jag min inglasning?