Service och garantier

Vi ställer höga krav på oss själva

Våra kunder ska uppleva en god servicenivå. Med trevligt bemötande, kunskap och engagemang finns vi här för dig.

Vi tror på att problem undviks genom att göra rätt från början och därför vill vi vara med i projektering och framtagning av produkterna i tidigt skede. Vi tror på en alert och nåbar service som löser problem så fort de trots allt uppstår. Vi tar lärdom av våra och andras misstag och jobbar intensivt med kunskapsöverföring och utbildningar för både vår egen och våra kunders personal.

Boka service

Har du stött på problem med någon av våra produkter finns vi alltid till hands för att hjälpa dig på bästa tänkbara sätt. Klicka på knappen här nedanför, fyll i och skicka formuläret till vår serviceavdelning. Försök att lämna så fullständiga uppgifter som möjligt för att underlätta vårt arbete med att hjälpa dig.

Garanti

Till privatkunder ger vi 2 års garanti!

2 års garanti

Alla övriga villkor sker i enighet med konsumentköplagen.

Om garantitiden har passerat eller om skadan beror på handhavandefel eller yttre påverkan kommer en kostnad för åtgärd att debiteras. Kostnader så som tid för åtgärd, resor, material och transporter ska godkännas av kund innan ärendet påbörjas. Tid och datum för åtgärd bestäms ihop med kunden.

Våra Underhållsinstruktioner och Villkor hittar du under dokument.

Reservdelar

Reservdelar och vintertätlister finns att köpa på vårt huvudkontor i Göteborg. Bor du i närheten är du välkommen hit för att köpa de delar du behöver. Betalning sker via Swish och adressen är Orrekulla Industrigata 61 i Hisings Kärra. Bor du långt ifrån kan du ringa 010-16 13 400 eller maila alnova@alnova.se för att beställa delar samt boka frakt.

Vi finns här för dig!

Bor du långt ifrån vårt huvudkontor kan du ringa 010-16 13 400 eller skicka ett mail till alnova@alnova.se för att beställa delar samt boka frakt.

Våra montörer ska ha rätt kompetens i säkerhet och kvalitet!

Alla montörer som arbetar för Alnova ska ha rätt kompetens och vi har därför skapat en utbildning med fokus på säkerhet och kvalitet som är obligatorisk för samtliga montörer. I utbildningen ingår bland annat fallskydd, räddningsarbete, arbetsmiljö och skyddsutrustning,

Vi erbjuder kostnadsfri utbildning för fastighetsskötare!

Utbildningar

För att våra kunder ska få så snabb hjälp som möjligt bör den person som är först på plats vid ett serviceärende ha kunskap om hur en inglasning fungerar. Utbildningen för fastighetsskötare ökar vår servicenivå ytterligare.

Detta ingår i utbildningen:

  • Teoretisk genomgång med frukost
  • En rundtur i fabriken
  • Praktiska övningar

Frågor?

Har du frågor kring utbildningen?
Vill du boka in dig och dina kollegor som deltagare?
Kontakta vår servicechef Emir Misic

FAQ – SERVICE

Det läcker in vatten i nederkant på min balkonginglasning, varför?
Inglasningen ger ett bra skydd mot vind och vatten, men det finns ingen garanti för att balkongen blir helt dragfri eller vattentät. Inglasningen är dränerad för att leda bort inkommande vatten. Vid blåst och regn kan dessa dräneringshål släppa in vatten som leds ut efter regnvädret beroende på balkongplattans fall. Beakta detta vid val av möblemang och utrustning på balkongen.
Det blåser in mellan glasen, ska det göra det?

På våra ramfria inglasningar finns det en luftspalt mellan glasen på ca 2-4 mm. Luftspalten behövs för att glasen inte ska slå ihop med varandra. Det finns vintertätlister som tillval om man vill få en något tätare inglasning, dessa kan man köpa och komplettera med på egen hand om man skulle önska det.  

Varför kommer det in vatten på balkongen längs med fasaden?
Många husfasader har skarvar och glipor där vatten kan leta sig in. Vid regn och blåst kan ibland regnet leta sig in bakom fasadmaterialet och ledas längs med läkten för att sedan rinna ner längs väggar eller vid nederkant mot balkongplattan. Detta utgör inget fel på inglasningen utan får åtgärdas av kund på annat sätt, t ex. genom fogning eller bleck. En första kontakt bör då tas med det fastighetsbolag som äger och/eller förvaltar huset, alternativt byggbolaget som byggde huset.
Varför blir glaset inte helt rent när jag putsar?
Ny betong och andra byggmaterial är basiska och regnvatten kan föra över silikatförbindningar till glasen. Om inte glasen tvättas regelbundet, så kan dessa ämnen etsa sig fast i glasytan. Glasen får då smutsiga ränder som inte går att ta bort. Ju äldre byggmaterialet blir, ju mindre fäller de ut. Vi rekommenderar Er att putsa glasen med jämna mellanrum eller vid behov. Rengöringen av glasen sker med fönstertvättmedel Rengör glasytorna då och då med vatten och några droppar diskmedel eller vanligt fönsterputsmedel. Har ni nya balkongplattor på byggnaden kan ni behöva putsa rutorna ofta under det första året, detta pga. att nya betongplattor ”fäller” mest i början för att sedan minska med tiden.
Vad är sättningar i byggnaden och hur påverkar det min inglasning?

Så kallade sättningar är rörelser i balkongplattor, markplattor och fastighetens stomme gällande vridning, skjuvning, glidning, horisontella och/eller vertikala rörelser. Detta kan påverka funktionen i en inglasning men är inget konstruktions- eller garantifel på produkterna. Vanliga problem man kan uppleva med sin balkonginglasning vid sättningar är t.ex. att glasluckorna blir tröga eller svåra att använda, första öppningsluckans funktion påverkas ofta negativt. (Särskilt på balkonginglasningens gavlar) och det kan vid kraftiga sättningar även uppstå sprickor i glas. I vissa fall har sättningarna till och med orsakat läckage, då kraften från rörelsen sliter sönder tätningsfogar. Om det rör sig om sättningar i byggnaden så är det i första hand fastighetsägaren eller byggbolaget som bör kontaktas. Är du osäker på orsak är du självklart välkommen att höra av dig till oss så gör vår servicepersonal en bedömning.