NovaLine Robust VH

NovaLine Robust Våningshög Inglasning har vertikala profiler med en bredd på 54mm och används framför allt där balkongerna är placerade vid mer utsatta terrängtyper med hänsyn till bland annat vindlaster. En våningshög inglasning är lämplig till räcken med täckning som inte är tät, som exempelvis spjälor och perforerad plåt eller på markplan utan räcke framför. De våningshöga luckorna skjuts åt partiets sida och viks sedan inåt balkongen för att parkeras i öppet läge. Detta ger en optimal öppningsgrad som även underlättar rengöring.

Referenser