Vingaline Skjutluckor

Vårt klassiska skjutsystem med luckor skjuts åt sidan och luckorna placeras på valfri plats i skenan. Luckorna kan monteras på alla våra räcken med tät täckning, såsom glas, operforerad plåt och laminatskiva.

Skjutdörrarna har enkla snäpphantag för låsning och vid putsning av glasets utsida lyfts luckan ur systemet. Räls erbjuds för två, tre och fyra luckor.

Referenser