Baltzar, Töreboda

Baltzar är vackert beläget i närheten av Götakanal i bostadsområdet Kanalparken. Här finns två stycken åttavåningshus med 67 lägenheter.

Vårt räcke Free med klarglas som täckning pryder fasaderna tillsammans med inglasningen NovaLine Clear luckor och laminatskivor som täcker plattkanten.

  • Räcke: Free Klarglas
  • Inglasning: NovaLine Clear Luckor
  • Adress: Von Platens GrändRäcke: Free Klarglas
  • Arkitekt: Andrén Glimmervik Esplund Arkitekter
  • Entreprenör: NCC

Fler Referenser