Kvarteret Foderladan, Sundbyberg

Området Ursvik präglas av vackra naturmiljöer med god möjlighet till motion och rekreation.

På ett centralt läge i Ursvik i Sundbybergs kommun, finns kvarteret Foderladan med sammanlagt 132 hyresrätter där våra räcken Metal Perfo och Free samspelar på fasaderna.

Perfoplåten på Metal har en operforerad nedre del för att täcka plattkanten och Free är kompletterad med vårt tillval Plattkantsavtäckning i form av en plåt i nederkant. Dubbelbalkongerna är avdelade med skärmar i opalt glas och balkongerna närmast vägen har delar av balkongräcket i operforerad plåt samt bullerskydd i klarglas.

  • Räcke: Metal Perfo, Free Klarglas
  • Adress: Ladugårdsgatan, Ursvik
  • Arkitekt: SWECO Architects
  • Entreprenör: NCC

Fler Referenser