ALNOVA FÖRVÄRVAR KONKURSBOET FRÅN BALKONGSPECIALISTEN TEKNOVA

Alnova har ingått avtal om att förvärva konkursboet från Teknova Byggsystem AB (”Teknova”), leverantör av balkongräcken och inglasningar.

Genom förvärvet stärker Alnova sin produktionskapacitet. Teknova har varit en av Alnovas främsta konkurrenter med ett snarlikt erbjudande inom balkongräcken, inglasningar och andra närliggande produkter. Förvärvet innefattar hela Teknovas produktionsanläggning i Vadstena.

”I nuvarande marknadsklimat står Fasadgruppen redo att ta till vara de möjligheter som uppstår för att på ett effektivt sätt växa vår affär. Genom köpet av Teknovas konkursbo stärker vi i ett slag Alnovas produktionskapacitet och marknadsexponering”, säger Johan Claesson, affärsområdeschef för Fasadgruppen SydVäst.

För mer information, kontakta Adrian Westman, IR- och hållbarhetschef på Fasadgruppen, +46 735 090 400