VingaLine Skjutdörrar

Vårt klassiska skjutsystem med våningshöga dörrar skjuts åt sidan och dörrarna placeras på valfri plats i skenan. En våningshög inglasning är lämplig till räcken med täckning som inte är tät, som exempelvis spjälor och perforerad plåt eller på markplan utan räcke framför.

Skjutdörrarna har enkla snäpphantag för låsning och vid putsning av glasets utsida lyfts luckan ur systemet. Räls erbjuds för två, tre och fyra luckor.

Referenser