Typ 2

När du vill ha en skärm som är högre än 1800mm men lägre än takhöjd är det vår skärm TYP 2 som gäller. Den har en förhöjd profil i framkant som når ända upp till våningen ovanför för att kunna fästas i ovankant. Skärmen monteras med U-profil mot fasad och med vinklar mot räcke samt övre och undre balkongplatta. Saknas det ett räcke för infästning i framkant, vid exempelvis markplan eller loftgångar, behövs en speciallösning som tex terrassfot eller smide gjutet i mark.

Skärmen finns i 3 olika utföranden – Fri från spröjs, Vertikal spröjs och Horisontell spröjs. Maxmått på skärmbredden bestäms bland annat av ditt val av spröjsalternativ samt täckning, där skivorna har givna maxmått. Diskutera fram rätt lösning för ditt projekt i samråd med våra säljare.

Referenser